Často kladené dotazy

Než se rozhodnete nás kontaktovať, môžete si přečítať odpovede na šesť najčastejších dotazov, ktoré od nových zákazníkov dostávame. Možno medzi nimi bude odpoveď i na Vašu otázku. So špecializovanejšími problémami a konkrétnymi dotazmi sa však nerozpakujte nás kedykoľvek osloviť.

1
Mám k dispozícii priestory predajne a chcel(a) by som si nechať vašou firmou spracovať ponuku na obchodné zariadenie (vybavenie) týchto priestorov. Aký je postup?

Na základe vlastného zamerania alebo existujúcich plánov (projektov) potrebujeme od zákazníka pôdorysnú schému miesta včítane špecializácie sortimentu, ktorý bude v obchode ponúkaný. Rozhodne nám pomôžu i digitálne fotografie z daného objektu (či prípadne z už prevádzkovanej predajne). Na základe týchto podkladov ZDARMA spracujeme pôdorysnú štúdiu s umiestnením navrhovaného obchodného zariadenia spolu s bodovou cenovou kalkuláciou k jednotlivým navrhnutým častiam interiéru. Ku kalkulácii prikladáme inšpiratívne fotografie z obdobne realizovaných priestorov ci detaily častí zamýšlaného riešenia.

2
V akom časovom úseku ste schopní už dohodnutý a stanovený rozsah realizácie vyrobiť a poskytnúť samotnú dodávku?

Závisí to na podiele atypové výroby voči typovo dodávanému programu a taktiež objeme realizácie, preto je táto doba individuálna. Všetko sa avšak snažíme riešit v maximálnom krátkom časovom úseku – obecne je možné povedať l, že doba realizácie stredne velkej zakázky sa pohybuje medzi 3 až 4-mi týždňami od podpísania zmluvy po konečnú dodávku.

3
Aké sú finančné pravidlá a zásady postupu pri realizácii?

U stálych obchodných partnerov sú opäť individuálne. U ostatných je štandardným postupom zloženie zálohy vo výške 50% z celkové ceny realizácie pri podpise zmluvy (alebo podľa podmienok zmluvy). Doplatok je pri prvej realizácii spravidla vyžadovaný v hotovosti po prevzatí dodanej realizácie alebo je riešený predovom podľa splatnosti koncovej faktúry ( a podľa podmienok v podpísanej kúpnej zmluve alebo zmluve o dielo).

4
Je súčasťou Vašej dodávky aj zaistenie dopravy a samotná inštalácia zvoleného obchodného zariadenia?

Áno, táto služba je naprosto samozrejme súčasťou nami dodávaných interiérov a všetko je realizované formou dodávky "na kľúč".

5
Aké ďalšie služby nám môžu byť vašou firmou poskytnuté?

Hneď v úvode jednania ide predovšetkým o využitie našich dlhoročných skúseností ku konzultácii nad správnou koncepciou predajne – tak ako vzhľadom k užívateľskej ústretovosti pre vašich zákazníkov, tak aj k podpore vášho predaja. Pomôžeme vám taktiež riešiť spôsob vhodnosti stavebných úprav, poradíme s výberom osvetlenia, farebnému a materiálovému prevedeniu predajne a doplnkového zariadenia. Sme schopní vypracovať i architektonickú štúdiu v rozsahu 3D vizualizácie pre vybrané sekcie alebo celý priestor obchodu – v týchto prípadoch sa už (podľa zvoleného zadania) ale jedná o platenú službu.

6
Má vaša firma pobočky a je možné ponúkaný sortiment prezrieť v "živej" prezentácii?

Naša firma dňa 5.2.2013 otvára novú pobočku v Bratislavě.Na ploche 400 m² sme pre Vás vytvorili tzv showroom s prezentáciou používaných systémov a stien, s ukážkami regálových zostáv, priestorových stojanov, výstavných vitrín a celou radou ďalších doplnkov. V rámci showroomu sú ďalej prezentované vzorky bust, figurín, materiálov a konštrukcií používaných pri výrobe u typovej i atypovej produkcii – všetko pre vytvorenie lepšej predstavy o budúcom vzhľade a funkčnosti vami zariaďovanej predajne. V blízkej dobe začneme prevádzku novej pobočky v Bratislave. Zatiaľ je všetko od výroby po dodávku je zaisťované z centrálneho sídla v Brne–Chrlicích. Tu je i vzorková miestnosť, tzv. showroom s prezentáciou používaných systémov a stien, s ukážkami regálových zostáv, priestorových stojanov, výstavných vitrín a celou radou ďalších doplnkov. V rámci showroomu sú ďalej prezentované vzorky bust, figurín, materiálov a konštrukcií používaných pri výrobe u typovej i atypovej produkcii – všetko pre vytvorenie lepšej predstavy o budúcom vzhľade a funkčnosti vami zariaďovanej predajne.

cr design news KATEGÓRIE KATALÓGU
cr design news NAŠI KLIENTI
nike globus a3 hannah timex rossignol gryc helia